Godt språkmiljø

Snakkepakken er en samling med språkstimulerende materiell. Med materiellet blir barnekulturskatter som eventyr, fabler, regler, rim og sanger tilgjengelig for alle barn uansett språkferdigheter og morsmål.

Tegn-til-tale er en kommunikasjonsform der man bruker både talespråk og manuelle tegn. Tegn tydeliggjør det talende språket. Dette gjør at barnet lettere lærer seg ord, slik at det selv kan begynne å uttrykke seg og kommunisere verbalt. Espira Myraskogen introduserer to tegn hver uke for barna (Ukas tegn). Disse finner du i foreldrekroken.

Espira Myraskogen bruker disse verktøyene aktivt i barnehagehverdagen.

Personvern og cookies