Miljøfyrtårn

Espira Myraskogen ble miljøsertifisert i mars 2012, og skal resertifiseres hvert år. I Espira Myraskogen tar vi miljøet på alvor. Vi sorterer avfall, reduserer energiforbruket og velger mijøvennlige produkter.

Mål:
Barn utvikler kunnskap, holdninger og praktiske ferdigheter knyttet til miljøvern. Under disse målene lar vi barna ta aktiv del i miljøtiltak i barnehagehverdagen, som igjen er tilrettelagt i forhold til alder og modenhet.

Personvern og cookies