Slottetjenn

Slottetjenn er en småbarnsavdeling for barn mellom 1 og 2 år. Her har vi fokus på trygghet, omsorg, lek, skaper-og mestringsglede og hverdagsaktiviteter.

Småbarnsavdelingen er barnas første møte med barnehagehverdagen og vi skal gi alle barna en fantastisk start på barnehagelivet. Trygghet er en nøkkelfaktor – trygghet ifht de ansatte på avdelingen, barnegruppen, rutiner, inne – og utemiljøet, og etterhvert barn og ansatte på de andre avdelingene. For å skape trygghet har vi primærkontakter til hvert enkelt barn den første perioden og et tett samarbeid med foreldre hele veien.

Mye av læringen foregår under hverdagsaktivitetene – måltid, bleieskift, påkledning og lek. Vi bruker mye sang og musikk som inngangsport for skaperglede, mestring og bli kjent med hverandre.

Fysisk aktivitet og kroppslig utfoldelse er også en stor del av hverdagen og vi bruker både fellesrommet, ballbingen, skogen og våre flotte uteområder. Dette utfordrer barnas motorikk og skaper mestringsglede.

BRAVO – språklek er en høyintensivt språkverktøy for de yngste barna (0-2 år), hvor man kombinerer store ordkort med skrift og bilder, og sansemotoriske aktiviteter. Man har 4 -5 stasjoner hvor man viser ordkortene og sier ordene/setningene på kortene i rask rekkefølge, og sansemotoriske aktiviteter mellom stasjonene. På stasjonene kan man også ha konkreter, feks fargeblyanter, ulike krydder, ol. Det er også bøker som bygger på samme prinsipp.

Utforskerstunder skal etterhvert bli et velkjent begrep hos våre barn, og skal erstatte den tradisjonelle samlingsstunden. Tanken bak utforskerstunder er å skape meningsfulle læringssituasjoner hvor barns medvirkning, dialog og refleksjon står i fokus. Det baseres på barnas interesser, frivillig deltakelse – hvem har lyst og glede av å være med på akkurat denne utforskerstunden, og spontanitet – både ifht tidspunkt og tidsbruk, og hva man forsker på og undrer seg over.

 

Personvern og cookies