Smedplasstjenn

Smedplasstjenn er en avdeling med barn i aldersgruppen 2-3 år.

Våre mål på avdelingen er rettet mot språkutvikling, lek , skaperglede, sosialisering og selvstendiggjøring. I forhold til språkutvikling har vi blant annet utforskerstunder der vi bruker sang og musikk, med sangkort og andre ganger rytmeinstrumenter.Utforskerstunder skal etterhvert bli et velkjent begrep hos våre barn, og skal erstatte den tradisjonelle samlingsstunden. Snakkepakken er aktivt i bruk, med konkreter, eventyr og spill. Se mer informasjon om dette på nettsiden http://www.snakkepakken.no/

kjokken1På avdelingen har vi vår egen lille butikk og kjøkkenkrok, der barna har en arena for rollelek. Utkledningskroken blir også ofte brukt, der barna kan velge om de f.eks vil være sjørøver, prinsesse eller et dyr. Vi bruker også gymsalen daglig, der barna får utvikle grovmotoriske ferdigheter f .eks ved bruk av hinderløype eller klatring i ribbevegg. Vi har også sykler i salen som trener koordinasjon, magebrett som trener rygg og nakkemuskulatur og sansebrett med ulike former. Utearealet og skogen som nabo bruks også til slik lek. I leken har vi fokus på at barna utvikler sosiale ferdigheter og danner vennskap med andre barn. De voksne er aktive i denne leken, og veileder barna underveis. I slik lek med andre utvikles også barnas språk. Vi har også formingsgrupper, der barnas kreativitet og skaperglede står i fokus. Det er prosessen som er det viktigste, og ikke det ferdige resultatet. Når det gjelder selvstendiggjøring er våre mål blant annet at barna øver på å kle av og på seg, og ved brødmåltider får de smøre maten sin selv. Disse hverdagsaktivitetene er viktige læringsarenaer for barna.

 

 

Personvern og cookies