Vårt barnesyn

Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper. De søker hele tiden å skape mening i samhandling med omverden. Barna i våre barnehager skal oppleve oss som deltakere i meningsskapingen i et trygt, omsorgsfullt og inspirerende miljø. Vår filosofi...

Les mer

Fysisk aktivitet

Barna i Espira Myraskogen er mye ute og vi er glade i å gå på turer i nærmiljøet vårt. Vi legger til rette for små turer og lengre turer tilpasset barnets alder. Barna lærer å ivareta naturen og oppleve den...

Les mer

Miljøfyrtårn

Espira Myraskogen ble miljøsertifisert i mars 2012, og skal resertifiseres hvert år. I Espira Myraskogen tar vi miljøet på alvor. Vi sorterer avfall, reduserer energiforbruket og velger mijøvennlige produkter. Mål: Barn utvikler kunnskap, holdninger og praktiske ferdigheter knyttet til...

Les mer

Godt språkmiljø

Snakkepakken er en samling med språkstimulerende materiell. Med materiellet blir barnekulturskatter som eventyr, fabler, regler, rim og sanger tilgjengelig for alle barn uansett språkferdigheter og morsmål. Tegn-til-tale er en kommunikasjonsform der man bruker både talespråk og manuelle tegn. Tegn...

Les mer
Personvern og cookies