SkolEspira

Espira har utviklet et unikt konsept for de eldste barna i barnehagen, SkolEspira, som har sin forankring i vår filosofi og legger vekt på tverrfaglig prosjektarbeid. Gjennom meningsfylte prosjekter skal skolespirene få et fantastisk siste år i barnehagen. De skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole.

Skolespirene får utdelt bok, perm, t-skjorte, sekk med diverse innhold og skolespirekort.

Førskolebarna i Espira Myraskogen har daglige aktiviteter gjennom hele barnehageåret. Det legges det stor vekt på sosial kompetanse, å kunne hjelpe hverandre, få venner og behandle dem med respekt, finne seg til rette i en gruppe og kunne «lekekodene» er viktige egenskaper for å fungere godt sosialt. I tillegg til sosial kompetanse arbeider vi med barnas selvkontroll, å regulere følelser, vente på tur, inngå kompromiss og bli enige. Selvhevdelse; kunne si sin mening, presentere seg selv. Samarbeid; dele, hjelpe, følge felles regler og ansvarlighet, holde avtaler og forpliktelser, vise respekt for eiendeler og arbeid.

Espira Myraskogen barnehagen legger vekt på at skolen er et sosialt samfunn der barna har en stor fordel med god sosial kompetanse. Dette er viktig både for barnas trivsel og for læringsarbeidet.

Samarbeid mellom barnehagen og skolen.

  • Forberedelser til skolestart begynner i Espira Myraskogen i august/september ett år før barna har skolestart.
  • Samtale med skolen for å innhente informasjon om hvordan skolestart var for barna dette året og planlegging og forberedelser for neste års førskolebarn.
  • Lærerne besøker barna i barnehagen.
  • Barnehagen har overgangsmøter sammen med skolen.
  • Kartleggingsskjemaer og overgangsskjemaer blir godkjent av foreldrene og overført til skolen.
  • Barna har 2 skoledager før sommerferie.
  • Foreldresamtaler i barnehagen og foreldremøte på skolen.
  • Overgangsmøter sammen med foreldre, barnehagen, skolen og andre samarbeids partner etter behov.
Personvern og cookies